KUNST op school

handleiding Plan voor cultuureducatie: inhoud en financiën

Elk jaar vragen het schoolbestuur en Trefpunt Heusden om in juni het plan voor het komend schooljaar voor cultuureducatie in te leveren. Immers: elke school krijgt € 15,78 per leerling van de rijksoverheid om extra activiteiten in te kopen voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief € 3,- per leerling voor museumbezoek. Dat is nieuw sinds dit schooljaar. Op de pagina Met je groep naar het museum lees je hier meer over.

Het is niet eenvoudig om dit plan goed op te bouwen. Immers:

 • het moet aansluiten bij de visie van school
 • het moet aansluiten bij de ambities voor wat betreft cultuureducatie
 • er moet een goede verdeling over de 3 domeinen zijn
 • het moet passen binnen het budget

Daarom heeft Scala in samenwerking met Trefpunt Heusden een format gemaakt dat je kunt gebruiken bij het schrijven van het plan. ICC-ers krijgen dit plan in een Word-bestand per mail toegestuurd, zodat het daarop in te vullen is.

Financiën

Budgetten:
• € 15,78        p/leerling, basisbedrag cultuureducatie OCW ( € 12,78 plus € 3,- voor museumbezoek (begrotingspost 4428 Scala)
• € 5,00          p/leerling buitenschoolse activiteiten. Overleg met je directeur of dit mag worden ingezet voor cultuureducatie (begrotingspost 4429 Scala)
• ?                     overig, bijvoorbeeld een bijdrage van de oudervereniging, sponsoring etc.
Besteding:
• € 6,35           lokaal besteden (verplicht)
• € 2,67           Kunstmenu*
• variabel        literatuurprojecten bibliotheek ( = lokaal) basisarrangement / op maat
• variabel        museumbezoek groep 5 naar een provinciaal museum (zie www.trefpuntheusden.nl) N.B. kan via museumschatjes!
• variabel         museumbezoek groep 8 naar het Rijksmuseum. Zie www.trefpuntheusden.nl

Regels:
 De budgetten zijn primair bedoeld voor leerlingactiviteiten.
 Voor 21 juni moet het plan en de begroting worden ingediend bij Scala: (harry.van.hout@scalascholen.nl) en Trefpunt Heusden (marjolein@trefpuntheusden.nl). Geen plan, geen budget!!
 De helft van het budget van € 12,78 ( = € 6,35 p/leerling) moet lokaal besteed worden. Bijvoorbeeld:
– bij het Trefpunt (Kunstmenu)
– bij de Bibliotheek (literatuurprojecten)
– het Pieck, de muziekverenigingen, het Gouverneurshuis etc. (vrij in te vullen)
Kijk op de website van Trefpunt Heusden wie lokale partijen zijn.

Tips:
 Het is mogelijk om te sparen. Scala heeft een voorziening vormen voor niet ingezette cultuurgelden. Het plafond van de voorziening is gemaximeerd op 2 x het jaarbedrag ‘bovenlokaal’. Er mag dus een bepaald bedrag opgespaard worden om in het schooljaar daarna groter te kunnen uitpakken.
 Scholing, aanschaf methodes en materialen hoeven niet ten laste van de € 15,78 per leerling te komen.

*

Het Kunstmenu omvat

– professionele theater- of muziekvoorstelling voor de groepen 4 in de Voorste Venne

– professionele dansvoorstelling voor de groepen 7 in de Voorste Venne

– een atelier arrangement voor de groepen 6 bij het Pieck: 2 workshops beeldend en een workshop muziek waarbij de groep in 2 gesplitst wordt.

Het nieuwe leren

Het onderwijs kantelt. Termen als ‘het nieuwe leren’ en ’21ste eeuwse vaardigheden’ hoor je overal.  Wat is dat dan? Dat nieuwe leren? Grofweg gezegd gaat het erom dat kinderen in deze maatschappij andere vaardigheden nodig hebben dan vroeger. De tijd verandert razendsnel en de tijd dat mensen 30 jaar bij eenzelfde bedrijf werkten, is voorbij. Gemiddeld hebben werknemers van deze tijd 11 verschillende werkgevers. Om het nog maar niet te hebben over mensen die hun eigen werk creëren. Dat vraagt nogal wat van jonge mensen.

Bezig zijn met kunst is een uitstekende manier om te leren nadenken. Wat vind ik er zelf van? Om te leren kijken, combineren, nieuwe dingen verzinnen, oplossen, reflecteren, doorzetten, samenwerken, analyseren. Dat zijn allemaal vaardigheden die in de nieuwe tijd steeds meer gewicht krijgen.

Vaak is het voor een leerkracht en een school wenselijk om voor kunst expertise van ‘buiten’ te halen. Het een taak van Trefpunt Heusden om te zorgen dat de scholen en de kunst- en cultuuraanbieders elkaar ontmoeten. Zodat men elkaar weet te vinden, elkaar leert kennen en verbindingen met elkaar kan aangaan.

Inspiratie!

Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein. In dit korte filmpje maakt wetenschapper Mark Mieras glashelder wat het belang is van kunst- en cultuureducatie.

Supermooi introductiefilmpje van Jheronimus Bosch voor het onderwijs!

Een school in Boston werkt met het principe dat kinderen het best van en aan elkaar leren. Hier maken kinderen uit een kleuterklas handleidingen voor elkaar.

Luister!Oren

Begin de dag met een luisteroefening! Het kost je geen enkele voorbereiding, kinderen leren associëren en creatief luisteren, én kinderen komen op een heel prettige manier in de juiste leer focus. Voor € 60,- per jaar heb je voor alle groepen 60 luisterfragmenten!

Lees meer

Waarom kijken naar kunst?

Professor Erik Scherder legt in dit filmpje uit hoe de hersenen van kinderen in beweging worden gezet als ze kijken naar kunst. Een must-see!

reflecteren LKCA
Zeven manieren om over kunst te praten

Reflecteren is nog niet zo gemakkelijk, maar het is wél essentieel in elk leerproces! Als je niet reflecteert, is lesstof vluchtig en beklijft het nauwelijks. Kijken naar kunst en daarop reflecteren is een goede oefening. De juiste, open vragen stellen vergt oefening. Hier zeven manieren om over kunst te praten.

Denksleutels

Praktische handleiding voor leerkrachten om kinderen aan te zetten tot hogere orde denken.

Meer creativiteit in de klas

Over kaders en creativiteit

Indeling van kunst- en cultuurlessen op school in 3 domeinen

Je moet er als school zorg voor dragen dat je alle 3 de domeinen goed aan bod komen. Hieronder staat de uitleg van de domeinen.

domein1

Domein 1: in huis

De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.

 • De leerling gaat zelf aan de slag en doet actief aan kunst- en cultuurbeoefening.
 • Tekenen, schilderen, theater spelen, zingen, fotograferen; de leerling is de uitvoerder en benut en ontwikkelt zijn creativiteit.

Kernwaarden

Binnen domein 1 kunnen leerlingen:

 • veilig experimenteren in een vertrouwde omgeving;
 • volop zelf creatief aan de slag;
 • gevolgd worden door hun eigen docent;
 • culturele activiteiten op maat krijgen, aangepast aan actuele thema’s en vakken;
 • eigen kunstzinnige vaardigheden ontwikkelen.

 

domein2

Domein 2. MET DE CULTURELE OMGEVING

In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.

 • De leerling ontdekt wat hij zelf kan doen en betekenen in zijn omgeving.
 • Binnen zijn culturele omgeving neemt de leerling deel aan kunst-, cultuur- en erfgoedactiviteiten en maakt kennis met de verschillende rollen die hij kan spelen in zijn culturele omgeving.
 • De leerling staat in direct contact met vakdocenten, kunstenaars en omgeving.

Kernwaarden

Binnen domein 2 kunnen leerlingen:

 • een toegankelijke weg ontdekken tot cultuurbeleving;
 • zich bewust worden van het plaatselijke cultuuraanbod;
 • hun nieuwsgierigheid prikkelen;
 • zich betrokken voelen bij hun culturele omgeving;
 • kennismaken met rolmodellen uit de buurt.
domein3

Domein 3. UIT DE GROTE WERELD

In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.

 • Het meemaken van kunst, cultuur en erfgoed staat centraal.
 • De leerling bekijkt en ervaart.
 • De leerling komt in aanraking met professioneel aanbod van dichtbij en veraf.
 • De leerling ontwikkelt zich tot actief publiek en laat zich overvallen, verwonderen, verbazen, troosten enzovoort door de grote wereld van kunst en cultuur.

Kernwaarden

Binnen domein 3 kunnen leerlingen:

 • nieuwe werelden ontdekken;
 • ervaringen opdoen buiten de comfort zone;
 • zich laten inspireren door topvoorbeelden;
 • begrijpend leren kijken en een open blik genereren;
 • in aanraking komen met schoonheid;
 • leren omgaan met het onverwachte.

Filmpje gemaakt door de onderwijsinspectie over de stand van zaken rondom kunstzinnige oriëntatie. Maart 2017

Voor alle scholen in Heusden

Cultoer

Elk jaar, aan het begin van het schooljaar, worden alle leerlingen van alle scholen uit de gemeente Heusden, getrakteerd op een portie cultuur van eigen bodem. Wat een feest elk jaar!

Voorstelling:domein 3

Op 9 december 2016 mogen alle kinderen uit groep (6 of) 7 naar Alice, een dansvoorstelling van De Stilte uit Breda. De Stilte is een internationaal opererend gezelschap dat over de hele wereld danst. Op 8 december in Parijs, op 9 december in Drunen!

Wat is het je waard?

Nieuw speciaal voor Heusden ontwikkeld lesmateriaal rondom het bespreken van dilemma’s. De lessen zijn opgebouwd rond verhalen uit WO II die zich daadwerkelijk in Drunen hebben afgespeeld.

Kunst-en cultuuraanbieders uit Heusden