Wat is het je waard?

Wat is het je waard? is nieuw ontwikkeld (2016) lesmateriaal speciaal voor Heusden, voor groep 7 en 8. Het gaat over morele dilemma’s. De kapstok is de Tweede Wereldoorlog, waarin mensen moeilijke keuzes moesten maken.

Het doel van deze lessen is het bevorderen van het reflecterend vermogen. Doordat leerlingen zich bewust worden van hun eigen waarden en die van anderen, kunnen onderling begrip en respect groeien. Een tweede en even belangrijk doel is het bevorderen van het historisch besef: betere begrijpen van, en kunnen inleven in dat wat mensen in Nederland Рen specifiek in deze regio Рtijdens de oorlog hebben meegemaakt. Door gebruik te maken van lokale bronnen over de oorlog werken de leerlingen met immaterieel erfgoed: in dit geval de kennis binnen een gemeenschap, die wordt overgedragen van de ene generatie op de andere.

De lesopbouw steekt zo in elkaar dat de manier van het bespreken van dilemma’s eenvoudig naar het hedendaagse getrokken kunnen worden.

Bestel het lesboekje.

20170314_1406041