Wat doen wij

Trefpunt cultuureducatie Heusden is hét loket in Heusden waar alles te vinden is rondom cultuureducatie. Dat doen wij vanuit een visie.

We willen kinderen opvoeden tot jong volwassenen met een open blik. Die flexibel zijn en creatief kunnen denken. Omdat de wereld voortdurend verandert en we nu niet weten wat de maatschappij straks nodig heeft. Bezig zijn met kunst is bij uitstek een manier om te leren nadenken, oplossen, reflecteren, je plaats in de wereld te bepalen en je blik te verruimen. Dat gun je toch iedereen.

Trefpunt Heusden heeft haar activiteiten gerubriceerd in drie categorieën:

KUNST op school
Trefpunt Heusden organiseert het netwerk tussen scholen, kunst- en cultuuraanbieders en gemeente. Scholen met een vraag over kunst en cultuuraanbieders, al dan niet in de eigen omgeving, kunnen terecht bij Trefpunt Heusden.
Trefpunt Heusden biedt ondersteuning bij het vormgeven en implementeren van het cultuurbeleid op scholen. Dat betekent dat we regelmatig met de cultuurcoördinatoren samenkomen in een trefpunt café, en praten over verschillende thema's. Jaarlijks rond april en mei worden de plannen voor het komende schooljaar gemaakt. Trefpunt biedt ondersteuning voor deze plannen.
KUNST na school
Trefpunt Heusden organiseert naschoolse kunstworkshops in Oudheusden (de Dromenvanger), Vlijmen Vliedberg ('t Palet en de Vlechter) en Drunen (de Bolster). Deze workshops zijn altijd kort, tussen de 3 en 6 lessen en altijd dichtbij. Er worden workshops aangeboden in allerlei kunstdisciplines, zoals toneel, gitaarles, beeldend (lampen of krukjes maken), stop-motionfilmpjes maken, dansen etc. KUNST na school biedt de mogelijkheid kort uit te proberen waar je belangstelling of talent ligt. En: we sluiten altijd af met een presentatie. Dan kun je dus aan ouders en vrienden, familie of juffen laten zien wat je geleerd of gemaakt hebt.
Cultuureducatie met kwaliteit
Trefpunt Heusden heeft een intermediaire rol voor Cultuureducatie met kwaliteit in Heusden. Samen met de provincie (Kunstbalie en Erfgoed Brabant) kunnen ambitieuze scholen een kwaliteitsslag maken binnen hun cultuuronderwijs. De methode waarmee in de provincie gewerkt wordt heet De Cultuur Loper. (De vijf grote steden in Brabant werken met de Culturele ladenkast).
Tot 2020 wordt landelijk ingezet op de verdieping en verankering van het cultuuronderwijs op de weg die we nu hebben ingeslagen. Voor meer informatie: lees het beleidsplan van het Fonds voor cultuurparticipatie.

Trefpunt cultuureducatie Heusden wordt mede mogelijk gemaakt door