ICC cursus 2019

Op 16 januari 2019 start een nieuwe ICC cursus. Op een aantal scholen zijn nieuwe leerkrachten die de taak van Interne Cultuur Coördinator hebben gekregen. Deze cursus helpt  bij het schrijven van een beleidsplan, het coördineren van activiteiten en het creëren van draagvlak binnen je team. Tegelijkertijd ontmoet je cultuuraanbieders uit Midden Brabant en Heusden. Bij goed gevolg krijg je een certificaat. Leerkrachten die in aanmerking komen worden persoonlijk uitgenodigd, maar als je graag een verfrissing wilt en de cursus nogmaals wilt doen, mag dat, in overleg met je directeur, ook.

Het maken van een goed activiteitenplan met diepgang en samenhang, is nog niet zo eenvoudig. Daarom wordt er regelmatig een ICC cursus in de buurt aangeboden. De cursus heeft 8 bijeenkomsten van 3 uur plus een follow-up bijeenkomst. En je krijgt huiswerk. Al met al is de tijdsinvestering ongeveer 60 uur

Omdat Heusden een Cultuur Loper gemeente is, hoeft de school slechts 25 % van de kosten (= € 125,-) van de cursus te betalen. De rest wordt vergoed door de provincie.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het Lerarenregister. Dit betekent dat de icc-cursus een professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. Vanaf 1 augustus 2019 is dit verplicht, tot die tijd kan het al vrijwillig.