Handleiding plan voor cultuureducatie

inhoud en financiën

Elk jaar vragen het schoolbestuur en Trefpunt Heusden om aan het eind van het schooljaar een plan in te dienen voor het komend schooljaar voor cultuureducatie. Immers: elke school krijgt € 17,02 (bedrag bekend gemaakt juni ’22) per leerling van de rijksoverheid om extra activiteiten in te kopen voor cultuureducatie. In Heusden besteden we een deel daarvan aan het lokaal ontwikkelde Kunstmenu. Voor alle groepen is er bijzondere activiteit.

Het is niet eenvoudig om het Cultuurplan goed op te bouwen. Immers:

  • het moet aansluiten bij de visie van school
  • het moet aansluiten bij de ambities voor wat betreft cultuureducatie
  • het moet passen binnen het budget

Samen met regio collega’s heeft Trefpunt Heusden een nieuw online Cultuurplan gemaakt. Het is gebouwd in Mural, waarvoor je als school een (gratis) account kunt maken. Het nieuwe (2022) plan heeft een aantal voordelen:

  • je hoeft niet elk jaar alles aan te passen (visie, ontwikkelpunten, deel van het programma)
  • het is gemakkelijk te delen met collega’s en er bij te pakken op teambijeenkomsten
  • het is beter overdraagbaar
  • ontwikkelingen die geweest zijn blijven zichtbaar
  • talent of passie van teamleden die dit willen inzetten op school wordt inzichtelijk

De begroting heeft geen plaats in het Cultuurplan en kan los worden aangeleverd. Daarvoor heb je een excelbestand gehad in je mail. Ben je deze kwijt? Mail marjolein@trefpuntheusden

Handleiding voor het aanmaken van je Mural account, en hoe het plan te delen vindt je hier