Handleiding plan voor cultuureducatie

inhoud en financiën

Elk jaar vragen het schoolbestuur en Trefpunt Heusden om in juni het plan voor het komend schooljaar voor cultuureducatie in te leveren. Immers: elke school krijgt € 16,37 (bedrag bekend gemaakt sept. ’20) per leerling van de rijksoverheid om extra activiteiten in te kopen voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief € 3,- per leerling voor museumbezoek. Dat doen we sinds schooljaar 2019-2020. Op de pagina Met je groep naar het museum lees je hier meer over.

Het is niet eenvoudig om dit plan goed op te bouwen. Immers:

  • het moet aansluiten bij de visie van school
  • het moet aansluiten bij de ambities voor wat betreft cultuureducatie
  • er moet een goede verdeling over de 3 domeinen zijn
  • het moet passen binnen het budget

Daarom heeft Scala in samenwerking met Trefpunt Heusden een format gemaakt dat je kunt gebruiken bij het schrijven van het plan. ICC-ers krijgen dit plan in een Word-bestand per mail toegestuurd, zodat het daarop in te vullen is. De begroting wordt meegestuurd in excel.

Format voor het activiteitenplan voor cultuureducatie 2021-2022

begroting-foto-steve-buisinne

Format voor de begroting voor cultuureducatie voor schooljaar 2021-2022