Domeinen

Indeling van kunst- en cultuurlessen op school in 3 domeinen

Je moet er als school zorg voor dragen dat je alle 3 de domeinen goed aan bod komen. Hieronder staat de uitleg van de domeinen.

Domein 1: IN HUIS

De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.

 • De leerling gaat zelf aan de slag en doet actief aan kunst- en cultuurbeoefening.
 • Tekenen, schilderen, theater spelen, zingen, fotograferen; de leerling is de uitvoerder en benut en ontwikkelt zijn creativiteit.

Kernwaarden

Binnen domein 1 kunnen leerlingen:

 • veilig experimenteren in een vertrouwde omgeving;
 • volop zelf creatief aan de slag;
 • gevolgd worden door hun eigen docent;
 • culturele activiteiten op maat krijgen, aangepast aan actuele thema’s en vakken;
 • eigen kunstzinnige vaardigheden ontwikkelen.

Domein 2. MET DE CULTURELE OMGEVING

In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.

 • De leerling ontdekt wat hij zelf kan doen en betekenen in zijn omgeving.
 • Binnen zijn culturele omgeving neemt de leerling deel aan kunst-, cultuur- en erfgoedactiviteiten en maakt kennis met de verschillende rollen die hij kan spelen in zijn culturele omgeving.
 • De leerling staat in direct contact met vakdocenten, kunstenaars en omgeving.

Kernwaarden

Binnen domein 2 kunnen leerlingen:

 • een toegankelijke weg ontdekken tot cultuurbeleving;
 • zich bewust worden van het plaatselijke cultuuraanbod;
 • hun nieuwsgierigheid prikkelen;
 • zich betrokken voelen bij hun culturele omgeving;
 • kennismaken met rolmodellen uit de buurt.

Domein 3. UIT DE GROTE WERELD

In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.

 • Het meemaken van kunst, cultuur en erfgoed staat centraal.
 • De leerling bekijkt en ervaart.
 • De leerling komt in aanraking met professioneel aanbod van dichtbij en veraf.
 • De leerling ontwikkelt zich tot actief publiek en laat zich overvallen, verwonderen, verbazen, troosten enzovoort door de grote wereld van kunst en cultuur.

Kernwaarden

Binnen domein 3 kunnen leerlingen:

 • nieuwe werelden ontdekken;
 • ervaringen opdoen buiten de comfort zone;
 • zich laten inspireren door topvoorbeelden;
 • begrijpend leren kijken en een open blik genereren;
 • in aanraking komen met schoonheid;
 • leren omgaan met het onverwachte.

Voorbeelden zoals wij het in Heusden organiseren

Elke week wordt er in de klas aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid en literatuur. Sommige scholen plannen ook wekelijk muziek- of theaterlessen in. Steeds vaker sluiten deze lessen aan bij de thema’s uit de WO methodes.

Kennismaken met professionele kunsten vergroot je wereld en verruimt je blik. Het is een taak van het onderwijs om kinderen hiermee in aanraking te brengen en er over te praten. Denk aan het bezoeken van voorstellingen in het theater of museumbezoek. Alle kinderen in Heusden zien een voorstelling in het theater van de Voorste Venne in groep 4 en groep 7. Dat wordt georganiseerd door Trefpunt Heusden. De groepen 5 gaan naar een museum in Noord Brabant en leerlingen van groep 8 gaan naar het rijksmuseum. Dat regel je als school zelf.