Netwerk

Cultoer

Aan het begin van elk schooljaar ontmoeten alle basisschoolkinderen uit Heusden een groot deel van de kunst- en cultuuraanbieders. Dat gaat in een vliegende vaart en met erg veel lol!

Studiemiddag cultuur

Op 18 november jl organiseerde Trefpunt Heusden een Studiemiddag werken vanuit competenties met cultuureducatie. De middag was exclusief voor Cultuur Loper Scholen.

Trefpunt café

Zo’n drie tot vier ontmoetingen per jaar met ICC-ers en soms schoolleiders om ons te verdiepen in cultuureducatie. Op 9 november j.l. was het thema de Impuls muziekonderwijs en doorlopende leerlijnen. Het komende café op 17 maart a.s. heeft als rode draad Erfgoed. Met bijzondere gasten!

Cultuuraanbieder van de toekomst

Op 27 juni jongstleden hebben we een interactieve netwerkdag georganiseerd in het kakelverse Duvelhok in Tilburg. Hier hebben cultuuraanbieders elkaar ontmoet, zijn zij geïnformeerd over de veranderingen in het onderwijs, en er is opgehaald waarin lokale intermediairs en Kunstbalie kunnen ondersteunen. Meer weten? Mail marjolein@trefpuntheusden.nl