Beeldend

Op de meeste scholen verzorgen de leerkrachten zelf de lessen beeldende vorming, al dan niet naar een methode. Dat is erg waardevol, omdat de leerkrachten de kinderen natuurlijk goed kennen en de ontwikkeling goed in beeld hebben. Soms is het fijn om hulp van buiten te vragen. Kunstprofessionals brengen iets anders de school binnen: naast vakkennis hebben kunstdocenten vaak ook een andere kijk op de wereld.

Het SLO schetst de globale verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Het kan soms handig zijn je doelen af te stemmen op deze ontwikkeling en wat je ziet bij de kinderen.

We vinden het belangrijk dat de kunstdocenten waarmee we werken ook zelf als kunstenaar werkzaam zijn. Een kunstenaar kijkt met andere ogen, ziet de waarde van (tijdelijke) chaos, is inventief, creatief, en beheerst het werk met diverse materialen. Een kunstenaar in de klas halen of de klas naar de kunstenaar zal een andere uitkomst hebben dan dat je als leerkracht een creatieve les geeft aan de leerlingen. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen leerkracht en kunstenaar bijzonder onderwijs kan opleveren. We investeren dan ook graag in overleg, en het leren kennen en begrijpen van de wensen en doelen van de leerkracht. Hieruit voort komt kunstonderwijs op maat.

Contact: Joosje Jochems – joosje./jochems@hetpieck.nl – 0416 320500

Bovenlokaal aanbod