Wereldwijs Drunen

december 2019

Oók realiteit: in schooljaar ’18-’19 heeft Wereldwijs groots uitgepakt in de kunstweken, rond het thema literatuur. Dat was een waardevol project, maar had uiteraard ook een prijskaartje.

In dit schooljaar zijn daarom geen kunstenaars ingezet en zijn de kunstweken helemaal door school zelf opgezet en uitgevoerd door leerkrachten en kinderen. Het thema was reis om de wereld in 80 dagen. Elke bouw kreeg de opdracht een deel van de reis die Philias Fogg in 1872 maakte, te verbeelden. Als afsluiting konden de ouders een reis rond de wereld maken via alle lokalen, met verhalen, beeldmateriaal en lokale hapjes.

maart 2019

Wat kunnen de kinderen van Wereldwijs en de Bosbessenschool goed filosoferen! De lessen van Joyce van de bieb leidden tot mooie gedichten. Met vijf kunstenaars hebben de kinderen drie weken lang mogen werken om hun persoonlijke gedicht te verbeelden of te verklanken. De kunstenaars werkten met halve groepen, waardoor de leerkrachten óók met een halve groep aan literatuur gewerkt kon worden. De kinderen zijn heerlijk ondergedompeld in poëzie!

In een groot boek zijn alle kunstwerken van de kinderen te zien.

Hieronder de composities die zijn gemaakt bij de muzieklessen van Wessel Maas.

juni 2018

 

Wereldwijs zet elk jaar bij de kunstweken één kunstdiscipline centraal. Voor schooljaar 2018-2019 wordt dit literatuur. ICCer Ingrid barst van de ideeën. We gaan rond de keukentafel met Joyce van de bieb en beeldend kunstenaar/ illustrator Saskia van Oversteeg. Al snel vormen zich de contouren van een prachtig project. Er komt een aftrap in de aula, waarbij directeur Kees het boek leest dat Saskia schreef en waarbij zij illustraties maakte. Juf Ingrid én Saskia gaan live tekenen, wat op een groot scherm te zien is. De kinderen n de aula tekenen allemaal mee. Het verhaal wordt muzikaal ondersteund door gitaarmuziek van Wessel Maas. Elke groep krijgt een literatuur- en een filosofieles van Joyce van de bieb. Vervolgens gaan de kinderen allemaal een persoonlijk gedicht maken. Ook de kleuters.

Kinderen mogen daarna kiezen hoe ze hun eigen gedicht willen ‘illustreren’. Levensgroot, met zichzelf in de hoofdrol (met Lonneke de Wit), in 3D, met gerecycled materiaal (met Gert de Mulder), met foto- en collagetechnieken op een tablet (met Saskia van Oversteeg) of met een muziekcompositie met een laptop (met Wessel Maas). Kinderen mogen 3 weken achtereen met de kunstenaar werken, met halve klassen.

Uiteraard komt er een grote presentatie van de gedichten met de verbeelding/ verklanking voor ouders en ander publiek.

januari 2018

Het traject van De Cultuur Loper bevat 8 stappen. De laatste stap is natuurlijk nooit de laatste stap, want cultuureducatie behoeft voortdurend onderhoud. Vandaar dat de titel van deze stap Kommagesprek is. Op de Bolster is het eerste Kommagesprek gevoerd. De route van de Cultuur Loper is getekend en hoogtepunten zijn benoemd. Er wordt erkend dat cultuureducatie nog steeds niet een gelijkwaardige positie heeft met andere vakken, terwijl dit wél de wens is van de 3 ICCers en directeur.

De Bolster gaat een samenwerking aan met de BSO, en gaat een nieuwe naam krijgen: Wereldwijs. In het Kommagesprek wordt bedacht dat in de visievorming cultuureducatie meegenomen gaat worden. Het zou een mooi moment zijn om door te pakken.

september 2016

In de teamworkshop heeft het team verkend hoe je de indicatoren kunt gebruiken. Binnen welke huidige activiteiten wordt hieraan al gewerkt en waar willen we dat versterken? Wat hebben we nodig om dat te gaan realiseren? De kwaliteitsslag in cultuureducatie gemaakt wordt, voer je zo in kleine haalbare stappen door in het programma.

Juni 2016

Grand finale van de Kunstweken op de Bolster, was een Jeroen Bosch parade, en een middeleeuwse markt op het schoolplein op 7 juni 2016. Fabelachtige wezens zijn en bizarre creaturen!

mei 2016

In schooljaar 2015-2016 is er ook voor leerlingen van de Bolster een start gemaakt met workshops van KUNST na school. Bij de laatste van vier workshop is de verbinding meet de inschoolse kunstlessen gezocht. Onder leiding van de kunstenaars van Atelier Fellenoord mochten kinderen een geheel eigen bizar vreemd fantastisch wezen maken. De 10 geweldige beelden kregen een prominente plek op de expositie in school.

Februari 2016

Artisjok & Olijfje hebben het team geschoold in het ‘aanzetten’ en in banen leiden van de creativiteit van de kinderen. Daarbij hoort dat er veel meer ruimte is voor het proces, dat je langer blijft stilstaan bij het materiaal en kijkt wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast worden gaandeweg het proces verbindingen gezocht met de Grote Kunsten. Vertragen en verdiepen, bijzonder waardevol!

Januari 2016

Inmiddels is er een start gemaakt met de samenwerking met Artisjok & Olijfje. Wieteke en Mignon nemen leerlingen en leerkrachten mee in een traject met als doel dat de creativiteit bij de kinderen (nog) harder gaat stromen. Elke leerkracht brengt zelf andere bagage mee om de de talentochtenden te geven, en elke leerkracht heeft daarin andere leerbehoeftes. Wieteke en Mignon doen het voor, doen het vervolgens samen met de leerkrachten en begeleiden vervolgens de leerkrachten in hun proces om het zelf te doen.

Oktober 2015

In schooljaar 2015-2016 is een start gemaakt met het inrichten van talentochtenden. Elke woensdagochtend staat de hele school in het teken van het ontdekken en ontwikkelen van allerlei talenten. Dan gaat het niet alleen om de kunstvakken, maar ook over techniek en sport. Teamleden worden gezamenlijk én individueel getraind om de creativiteit bij de kinderen te laten stromen!

Oktober 2015

In schooljaar 2015-2016 is een start gemaakt met het inrichten van talentochtenden. Elke woensdagochtend staat de hele school in het teken van het ontdekken en ontwikkelen van allerlei talenten. Dan gaat het niet alleen om de kunstvakken, maar ook over techniek en sport. Teamleden worden gezamenlijk én individueel getraind om de creativiteit bij de kinderen te laten stromen!

September 2015

In de reguliere lessen wordt beeldende vorming consequent ingezet om leerstof eigen en dichtbij te maken.

Maart  2015

De Bolster heeft helder in beeld wat voor gedrag hoort bij de culturele competenties en waar zij zelf de focus leggen. In het Plan van Aanpakgesprek werd druk gediscussieerd welke gedragingen bij welke bouw horen, en waar je als leerkracht op zou kunnen letten. Dit gesprek gaf een goede basis om een concreet projec
t aan te pakken. In het voorjaar van 2015 heeft de Bolster in twee weken schoolbreed een theatervoorstelling gemaakt, in samenwerking met de Aleph.

Het team heeft met de gedragsindicatoren van de culturele competenties en de heldere aanpak van de Aleph voldoende werkvormen in handen gekregen om een leuk project zinvol en conform de eigen ambities vorm te geven. De kinderen werden eigenaar van het project.