De Vlechter Vlijmen

november 2019

De wereldoriëntatiemethode Jeelo en het unitonderwijs beginnen inmiddels goed vorm te krijgen op de Vlechter. Rondom het thema “leren van vroeger” zijn kinderen meegenomen in de wereld van de oude ambachten. Dat ging van schrijven met pen en inkt, tot kleien. Voor specifieke oude ambachten werden kunstenaars uitgenodigd om 3 weken op een rij de kunstlessen te verzorgen. Ilse Vermeulen heeft de kinderen leren vilten en daarmee allerlei 3-dimensionale vormen maken. Marjolein Peeters is met de kinderen hutten van leem gaan maken. Eerst de grondvorm met takken, ijzerdraad en gaas om het daarna met jute en leem van kleipoeder wanden te maken.

december 2018

 

Hetty Coenraad wordt benaderd om kunstlessen te geven in de bovenbouw rondom het Jeelo thema “omgaan met geld”. De (Cultuur Loper) ambities van de Vlechter worden er aan verbonden en de lessenreeks (3 lessen in alle bovenbouwgroepen) lopen goed! Kinderen gaan op een andere manier nadenken over een vorm geven aan ‘dingen van waarde’. Daarnaast leren ze druktechnieken om een eigen geldbiljet te maken.

In januari gaan we evalueren hoe deze kunstlessen verlopen zijn, wat we willen vasthouden en hoe we een vervolg gaan geven voor de andere Jeelo thema’s.

september 2018

Met het team van de Vlechter wordt cultuureducatie op- en na school besproken. KUNST na school loopt wel, maar door een deels nieuw team, is niet iedereen goed genoeg op de hoogte van het hoe en waarom, en dat is wel wezenlijk voor het vertrouwen. Ook van de ouders. In hetzelfde gesprek komt boven tafel dat de Vlechter De Cultuur Loper wat heeft laten liggen. Er is wel een forse (tijds) investering in de Impuls muziekonderwijs maar de koppeling met De Cultuur Loper wordt hier niet expliciet gemaakt. Daarnaast is het team druk met het zich eigen maken van de thema’s van Jeelo: de nieuwe wereldoriëntatiemethode. Men is enthousiast over de methode, omdat het de ruimte geeft voor kinderen om op het eigen niveau te werken. Daarnaast wordt het onderwijs betekenisvoller aangeboden.

De eerste gedachten ontstaan om kunstlessen te verbinden aan de thema’s.

maart 2018

Er is een inhoudelijk plan geschreven en er zijn doelen geformuleerd voor de naschoolse verdiepingsworkshops. Doordat er veel partijen om de tafel zitten, is er een groot draagvlak. Voor de Vlechter betekent dit echter dat het proces te traag verloopt en directeur Dominique Habraken voert op haar eigen school al diverse naschoolse kortlopende mooie activiteiten uit. Op de Vlechter zitten veel kinderen van ouders met een smalle beurs. De leerkrachten weten als geen ander welke kinderen het betreft en hoe deze kinderen bij de activiteiten te betrekken. De korte lijntjes werken derhalve erg goed.

december 2017

Er is een werkgroep geformeerd om handen en voeten te geven aan het plan voor aanbod van naschoolse verdiepingsworkshops. De vijf scholen in Vlijmen, met alle directeuren hebben zich aangesloten. Daarnaast is contact gezocht met de gemeente, Contour de Twern en Stichting Leergeld. Stichting de Schroef gaf aan in de uitvoerende fase te willen instappen.

december 2016

Vanuit de Vlechter is de wens geformuleerd om na schooltijd verdiepende workshops aan te bieden. Op school komen vaak zaken aan de orde die de interesse hebben van leerlingen. Het zou mooi zijn als er na schooltijd in de wijk korte workshop van een aantal lessen worden aangeboden zodat kinderen op een laagdrempelige manier, en zonder meteen een jaarcursus te volgen, zich te verdiepen. We zoeken nu de samenwerking op met de andere scholen in Vlijmen en met Contour de Twern om te kijken of we handen en voeten kunnen geven aan dit idee. Wordt vervolgd!

juni 2016

Het programma zit volgend schooljaar heel vol met muziek. De Vlechter neemt namelijk deel aan de regeling Impuls Muziekonderwijs. Dat betekent dat de samenwerking met een lokale vereniging is opgezocht: samen met Harmonie St. Cécilia is een programma ontwikkeld waarbij de leerlingen van groep 1 t/m 8 veel muzieklessen krijgen. Tegelijkertijd wordt er ingezet op het scholen van de eigen leerkrachten. In theorie zou de school na 3 jaar zelfstandig muzieklessen moeten kunnen geven. Naast alle lessen bestaat er ook  in samenwerking met St. Cécilia het Vlechterorkest. Na schooltijd kunnen de kinderen zich nog verdiepen!

De Vlechter gaat ook programmeren in de bovenbouw. Verder wordt gestart met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Passend bij deze methode zullen er een aantal cultuur historische uitstapjes gemaakt worden. In de onderbouw gaat de Vlechter beeldend aan de slag op dinsdagmiddag passend bij het thema wat op dat moment in de onderbouw centraal staat.

In 2015-2016 wordt in de Vlechterateliers de verbinding kunst en techniek gelegd. Daarnaast is het project met de Harmonie zo mooi gebleken dat dit jaarlijks aan bod blijft komen.

Schooljaar 2014-2015 stond de eerste helft weer in het teken van de beeldende vakken en de tweede helft wordt muziek goed op de kaart gezet: Harmonie St. Cécilia kwam muzieklessen verzorgen en er is samen met geïnteresseerde en getalenteerde kinderen een orkest te gevormd die ten tijde van het Vlechteratelier mochten repeteren in de ruimte van de Harmonie, hoe cool is dat! Groep 6 en 7 mogen bovendien meedoen aan het prachtige Música van de Philharmonie Zuidnederland waarbij ze workshops in de klas krijgen en in het theater, om vervolgens in theater De Leest een echt concert met 40 beroepsmuzikanten te mogen bijwonen.

De Vlechter legt per schooljaar de nadruk op twee kunstdisciplines, zonder daarbij de andere disciplines uit het oog te verliezen. Zo is er vorig jaar in de tweewekelijske Vlechter ateliers gewerkt naar een grootse kerstmarkt. De tweede helft van het jaar stond de discipline drama centraal, en werd daarbinnen gezocht naar de link met muziek.