Cultoer 2016

De Cultoer 2016 vindt dit jaar plaats op 26, 27 en 29 september en heeft een thema: Voor altijd jong! Begin september zijn op deze pagina per school de details te downloaden. Ook de voorbereidende- en reflectieve opdrachten per bouw zijn dan hier te vinden.

Informatie voor ouders

Alle Heusdense scholen op zijn kop, en wij ook!

Al jarenlang is er aan het begin van het schooljaar een CULTOER. Bij deze CULTOER laten lokale kunstenaars zien wat ze doen en waar ze goed in zijn.

Ook dit jaar trekken twee karavaans  met kunstenaars uit Heusden langs de scholen en de pleinen in Heusden. Allemaal tegelijk geven ze een minivoorstelling van vijf minuten. Een hele klas kan kijken en soms meedoen. Na de vijf minuten schuift de klas door en kan kijken naar de volgende kunstenaar.

Binnen een half uur zijn de kinderen hopelijk behoorlijk overdonderd door dans, taal, theater, muziek en beeldende kunst. Vooraf worden de kinderen door kringgesprekken en opdrachten door de leerkracht voorbereid. Na afloop is er nog een verwerkingsopdracht in de klas.

We hopen natuurlijk op hoofden vol verhalen!

Bij regenachtig weer is het fijn als uw kind een capuchon heeft, of een petje.

Wil je komen kijken? Klik op onderstaande foto en bekijk wanneer de Cultoer op de school van je kind(eren) komt

Informatie voor scholen

Voor kinderen krijgt de Cultoer betekenis als er vooraf en na afloop aandacht aan besteed wordt

Hieronder staan opdrachten voor in de klas. De opdrachten zijn verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw, maar uiteraard kun jij als leerkracht het beste inschatten wat aansluit bij jouw groep. Het is niet verplicht alles te doen. Pak er uit waarmee je zelf uit de voeten kunt.

De tijdsbesteding is variabel. Dat ligt er aan wat je er uit haalt en hoe lang de kringgesprekken duren. Ga uit van ongeveer drie kwartier vooraf en drie kwartier na afloop.

Het thema van dit jaar is Voor altijd jong wat aansluit bij het thema van de kinderboekenweek 2016.

Veel plezier en succes!

Voorbereiding en reflectie

ONDERBOUW

Voorbereiding en reflectie

MIDDENBOUW

Voorbereiding en reflectie

BOVENBOUW

Eerdere edities Cultoer