De Vlechter Vlijmen

december 2016

Vanuit de Vlechter is de wens geformuleerd om na schooltijd verdiepende workshops aan te bieden. Op school komen vaak zaken aan de orde die de interesse hebben van leerlingen. Het zou mooi zijn als er na schooltijd in de wijk korte workshop van een aantal lessen worden aangeboden zodat kinderen op een laagdrempelige manier, en zonder meteen een jaarcursus te volgen, zich te verdiepen. We zoeken nu de samenwerking op met de andere scholen in Vlijmen en met Contour de Twern om te kijken of we handen en voeten kunnen geven aan dit idee. Wordt vervolgd!

juni 2016

Het programma zit volgend schooljaar heel vol met muziek. De Vlechter neemt namelijk deel aan de regeling Impuls Muziekonderwijs. Dat betekent dat de samenwerking met een lokale vereniging is opgezocht: samen met Harmonie St. Cécilia is een programma ontwikkeld waarbij de leerlingen van groep 1 t/m 8 veel muzieklessen krijgen. Tegelijkertijd wordt er ingezet op het scholen van de eigen leerkrachten. In theorie zou de school na 3 jaar zelfstandig muzieklessen moeten kunnen geven. Naast alle lessen bestaat er ook  in samenwerking met St. Cécilia het Vlechterorkest. Na schooltijd kunnen de kinderen zich nog verdiepen!

De Vlechter gaat ook programmeren in de bovenbouw. Verder wordt gestart met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Passend bij deze methode zullen er een aantal cultuur historische uitstapjes gemaakt worden. In de onderbouw gaat de Vlechter beeldend aan de slag op dinsdagmiddag passend bij het thema wat op dat moment in de onderbouw centraal staat.

In 2015-2016 wordt in de Vlechterateliers de verbinding kunst en techniek gelegd. Daarnaast is het project met de Harmonie zo mooi gebleken dat dit jaarlijks aan bod blijft komen.

Vlechtwerkatelier

Schooljaar 2014-2015 stond de eerste helft weer in het teken van de beeldende vakken en de tweede helft wordt muziek goed op de kaart gezet: Harmonie St. Cécilia kwam muzieklessen verzorgen en er is samen met geïnteresseerde en getalenteerde kinderen een orkest te gevormd die ten tijde van het Vlechteratelier mochten repeteren in de ruimte van de Harmonie, hoe cool is dat! Groep 6 en 7 mogen bovendien meedoen aan het prachtige Música van de Philharmonie Zuidnederland waarbij ze workshops in de klas krijgen en in het theater, om vervolgens in theater De Leest een echt concert met 40 beroepsmuzikanten te mogen bijwonen.

Música PhZN

De Vlechter legt per schooljaar de nadruk op twee kunstdisciplines, zonder daarbij de andere disciplines uit het oog te verliezen. Zo is er vorig jaar in de tweewekelijske Vlechter ateliers gewerkt naar een grootse kerstmarkt. De tweede helft van het jaar stond de discipline drama centraal, en werd daarbinnen gezocht naar de link met muziek.

Jacques en Merienne