De Vijfhoeven Vlijmen

en-de-winnaar-is-580-325

December 2016

 

De Vijfhoeven wint een prijs van € 500,- extra cultuurbudget van Kunstbalie! Gefeliciteerd!!

De opdracht van de Blikvanger wedstrijd was helder: verwoord de kern van jullie cultuuronderwijs, maak samen met je leerlingen een Blikvanger-poster en laat zien waar jullie voor staan! De jury was aangenaam verrast door de kwaliteit en originaliteit van de inzendingen en heeft een wel overwogen keuze gemaakt…

De jury over deze Blikvanger:

  • het is duidelijk een groepsproces geweest, alle kinderen van de klas zijn zelf van begin tot eind betrokken geweest bij het maken van de Blikvanger.
  • het camerastandpunt is verrassend en levert een mooie compositie op.
  • van de letters dierenletters maken is een originele manier om aan ontluikende geletterdheid te werken met deze jonge kinderen.

September 2016

 

Stap 6 van De Cultuur Loper is de meerjarenvisie vormgeven. De meerjarenvisie is de vertaling van jullie ambitie top-3 naar concreet herkenbaar gedrag van leerlingen. Deze vertaling maakt de ambities werkbaar. We gebruiken hiervoor de competenties cultuureducatie (Reflecterend, Onderzoekend en Creërend vermogen). Deze zijn uitgewerkt in gedragsindicatoren die als handvat worden gebruikt om de meerjarenvisie vorm te geven.

talentontwikkeling-jwvdm

Juli 2016

De Vijfhoeven heeft met veel zorg en aandacht voor draagvlak een nieuwe methode gekozen voor de zaakvakken: TopOndernemers. Dat betekent dat de leerlingen gaan werken met 6 thema’s. Nu langzamerhand deze kaders zichtbaar gaan worden, kunnen we met cultuureducatie ook een slag maken. Niet alleen door de thema’s te laten aansluiten, maar vooral ook de manier van werken: uitgaan van de nieuwsgierige leerling, van het ontwikkelen van het onderzoekende en creërende vermogen van kinderen met veel ruimte voor reflectie. Het eerste overleg voor een vervolgstap in De Cultuur Loper staat alweer gepland!

Intussen wordt er super hard gewerkt aan de eindmusical “Ik zie ik zie wat jij niet ziet”. De voorstelling zit boordevol Jeroen Bosch (achtige) wezens. De Vijfhoeven pakt enorm uit, met veel hulp van ouders. Een ouder die lesgeeft op de Modevakschool in Eindhoven heeft haar eerstejaars leerlingen kostuums laten maken, geïnspireerd op de ontwerpen van leerlingen van de Vijfhoeven. Met fantastisch resultaat! Overigens krijgen ook alle andere groepen een rol in de musical, hoe mooi is dat!

 

Kinderen maakten eerst een inspiratiebord, om vervolgens te gaan ontwerpen. Heel professioneel zijn ook de materialen benoemd.

Details van de vertaling van de ontwerpen door leerlingen van de Modevakschool Eindhoven

20150928_130609
20160711_154529[1]
20160711_154610[1]

September 2015

De school heeft vervolgens hun vraag als volgt geformuleerd:

Zowel cultuuronderwijs als de zaakvakken daagt kinderen uit om een onderzoekende houding te ontwikkelen.Een onderzoekende houding heb je nodig in deze tijd, waarin het steeds belangrijker wordt dat je kennis kunt combineren, kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen kunt vinden.

– Hoe kunnen leerkrachten bij kinderen het onderzoekend leren stimuleren en motiveren.

– Wat vraagt dat van de leerkracht.

– Laat het ons (leerkrachten) ervaren.

-Het geleerde moet praktijk gericht zijn, zodat het meteen uit te voeren is in de klas tijdens cultuur onderwijs en de zaakvakken.

De Vijfhoeven zoekt nadrukkelijk de link met zaakvakken. In hun ideale situatie hebben de kinderen ’s ochtends taal- en rekenlessen, en is er ’s middags thematisch onderwijs waarin zaak- en cultuurvakken verweven zijn, en waarbij de leerlingen zelf actief aan het onderzoeken zijn.

Inmiddels staat er na een workshop van Buro Co een mooie interactieve wand in de docentenkamer die door het hel team gevuld kan worden met mooie voorbeelden, inspirerende boeken etc.

De Vijfhoeven, ook een ‘verse’ Cultuur Loper School heeft de wens leerlingen veel diversiteit te hebben laten smaken in de basisschoolperiode. Graag willen zij dat vormgeven in vakoverstijgende projectweken. Het team is gestart met een workshop over 21th centrury skills en cultuureducatie. Bij 21ste eeuwse vaardigheden draait het leren veel om het eigenaarschap: dat dient bij de leerlingen te liggen. Leerlingen leren het meest als zij zelf op onderzoek uitgaan.

20141114_111210