De Bussel Vlijmen

maart 2017

De Bussel gaat samen meet harmonie St. Cécilia een aanvraag doen om komend schooljaar te kunnen starten met de Impuls muziekonderwijs. De Bussel is bijzonder gemotiveerd om dit vanaf het begin op te zetten met de stappen van De Cultuur Loper vol in beeld.

De laatste ambitie van de Bussel is derhalve veranderd van de focus op beeldende vorming naar muziek:

– Leren om door middel van creativiteit de eigen kracht en voorkeur te ontdekken en in te zetten

– Door een onderzoekende houding leren om anders te denken en te handelen

– Ontwikkelen van een opbouw in competenties en vaardigheden binnen muziek

November 2016

De Bussel heeft even een pas op de plek gemaakt. Er zijn wat wisselingen geweest in de taken, maar dit schooljaar is een verse leerkracht Sharon Degen begonnen met zich in te werken in de ICC taken. Ze is gestart met de intensieve ICC cursus waarbij een half jaar lang de tijd wordt genomen om te onderzoeken wa het belang is van cultuureducatie, waar de kracht van school ligt, hoe je een beleidsplan kunt maken en hoe je draagvlak creeërt bij het team.

De Bussel gaat verderop dit schooljaar opnieuw starten met de ambities zoals ze eerder geformuleerd zijn:

– Leren om door middel van creativiteit de eigen kracht en voorkeur te ontdekken en in te zetten

– Door een onderzoekende houding leren om anders te denken en te handelen

– Ontwikkelen van een opbouw in competenties en vakvaardigheden binnen Beeldende vorming en in samenhang met andere disciplines

We beginnen bij de onderbouw: groep 1 t/m 4.

Juni 2015

Allereerst wil de Bussel (naast de leerlijn Theater, waaraan ook andere disciplines gekoppeld zijn) een leerlijn Beeldende vorming. Waar hebben we het dan over? wat willen we de leerlingen leren? Gaat het alleen over vakvaardigheden of ook over het ontwikkelen van competenties als het creërend vermogen? Het onderzoekend vermogen? De zoektocht is niet eenvoudig. Voor het slagen van een nieuw plan is draagvlak bij het team onontbeerlijk.

In juni 2015 is een pilot activiteit gedaan met Atelier Fellenoord. Aansluitend bij de workshop in het kader van de theaterleerlijn, heeft Atelier Fellenoord een workshop ontworpen die naadloos aansluit bij de theaterworkshop. Kinderen uit de middenbouw mochten een geluidsdecor bouwen. Dat vraag om veel experiment, samenwerken, uitproberen, neus stoten, leren, succeservaringen en lol!

Leerkrachten kregen een kijkwijzer: wat zie je nu eigenlijk bij kinderen die onderzoeken, kinderen die creëren? wat voor gedrag hoort daarbij?

Oktober 2014

De Bussel is schooljaar 2014-2015 Cultuur Loper School geworden. Na het ambitiegesprek, waarin duidelijk werd dat naast de bestaande doorlopende leerlijn theater er ook een wens ligt om dit voor andere disciplines op te pakken, is het team ook gestart met WAKKER van IDKR8. In deze studiemiddag werd het belang van creativiteit en het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen bij leerlingen op een inspirerende (en een beetje confronterende) manier helder gemaakt.

DSC_5072