Beeldend

Op de meeste scholen verzorgen de leerkrachten zelf de lessen beeldende vorming, al dan niet naar een methode. Dat is erg waardevol, omdat de leerkrachten de kinderen natuurlijk goed kennen en de ontwikkeling goed in beeld hebben. Soms is het fijn om hulp van buiten te vragen. Kunstprofessionals brengen iets anders de school binnen: naast vakkennis hebben kunstdocenten vaak ook een andere kijk op de wereld.

Aleph3
pieck_logo

We vinden het belangrijk dat de kunstdocenten waarmee we werken ook zelf als kunstenaar werkzaam zijn. Een kunstenaar kijkt met andere ogen, ziet de waarde van (tijdelijke) chaos, is inventief, creatief, en beheerst het werk met diverse materialen. Een kunstenaar in de klas halen of de klas naar de kunstenaar zal een andere uitkomst hebben dan dat je als leerkracht een creatieve les geeft aan de leerlingen. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen leerkracht en kunstenaar bijzonder onderwijs kan opleveren. We investeren dan ook graag in overleg, en het leren kennen en begrijpen van de wensen en doelen van de leerkracht. Hieruit voort komt kunstonderwijs op maat.

Contact: Frans van Lokven – frans.vanlokven@hetpieck.nl – 0416 320500

uitgelicht project

Verbindt rekenen met beeldende vorming!

Monique Stieger, Kunstwinkel Op Dreef, docent beeldende vakken, ondernemer en pionier in onderwijs.

In het onderwijs is het coachende element van de docent steeds duidelijker aanwezig. Dit coachen van leerlingen geeft de docent nieuwe inzichten in zijn leerlingen en verbreedt zijn eigen horizon zonder dat dit hoeft te leiden tot extra tijdsinvesteringen.

Het aanbieden van een kant een klaar lesprogramma is niet zo moeilijk maar een lesprogramma bedenken wat een duurzame investering is voor de school, dat is een heel andere vraag! Om goed te kunnen coachen moet je weten wat de vraag van de school is; waar is de school naar op zoek? Als de vraag duidelijk geformuleerd is ga ik op zoek naar een passend concept voor de school, ik ga hierbij altijd uit van een duurzame investering. De leerkrachten krijgen meer inzicht in zichzelf en in de creatieve leerlingen. Leerlingen en docenten leren van elkaar. Daar waar nodig is werken we samen met andere vakdocenten, deze vakdocenten zorgen voor verbreding van de horizon van allround leerkrachten.

Is uw school op zoek naar nieuwe inzichten, verbreding van kennis, verrassende lessen, positieve inbreng, enthousiaste leerlingen en leerkrachten, een goed luisterend oor en een duurzame investering dan ga ik graag met u aan het werk!

Contact: Monique Stieger – info@kunstwinkelopdreef.nl

afscheid Frank Montulet 2013 035
afscheid Frank Montulet 2013 044
DSCN0448
atelier fellenoord workshops4 wit - foto1 - aangepast 2
Boerderij de Fellenoord is een ruim 350 jaar oude boerderij in de bossen van de Drunense Duinen en tevens de werkplaats van beeldvormers én beeldend docenten Marjolein en Jorg. Een echt atelier waar van alles te zien en te ontdekken is wat met beeldende kunst te maken heeft!

Atelier Fellenoord bedenkt workshops en educatieve projecten, aangepast aan de wensen en leerdoelen van de school. We gaan graag samen met de school om tafel zitten, om een project te ontwikkelen wat een meerwaarde vormt, aansluitend op het reguliere onderwijs. Daarnaast hebben we ook ons aanbod met standaard workshops. De workshops worden in onze werkplaats gegeven, maar kunnen ook op locatie plaatsvinden.

In onze monumentale werkplaats vinden we het belangrijk dat een kind zichzelf kan zijn en dat er ruimte is voor ontdekken, onderzoeken en experimenteren. Het gaat om de beleving, de verwondering en de ervaring. Het creatieve proces staat centraal. Vanuit een zintuigelijke waarneming starten we dat proces. Inspirerende materialen en technieken dagen uit tot experiment en doen een beroep op het onderzoekend vermogen van een het kind.
Een persoonlijk en bijzonder kunstwerk is het resultaat na afloop. Klaar om op school of thuis mee te pronken!

En… We doen nog meer!

Atelier Fellenoord bedenkt ook workshops voor leerkrachten en schoolteams. Workshops gericht op verdieping; van een thema, techniek of eigen methode of juist buiten de methode om. Blik verruimend, uit de comfortzone. We ontwikkelen lessen en lespakketten, geven tips en begeleiding en kunnen helpen bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Beeldend!

Contact: Jorg van Broekhoven – jorg@zaagmansenvandenpenseele.nl of Marjolein Peeters – marjolein@peetersdesign.nl

designstudio
kleihok
teken + verfafdeling 2

Atelier EM

Atelier EM is het atelier van beeldend docent Emy Maduro. In Atelier EM worden workshops gegeven waarbij het leren kijken naar beelden met een open blik en verwonderen over wat er mogelijk is met beeld en materiaal centraal staat. Door de leerling op verschillende manieren een beeld te leren waarnemen, leer je de leerlingen ook om op verschillende manieren beeldende oplossingen te bedenken. Niet voor elke beeldend probleem is eenzelfde oplossing mogelijk. Door zelf te experimenteren met bekende en onbekende materialen en met verschillende technieken te werken, leren de leerlingen de (on)mogelijkheden kennen van het materiaal maar ook van hun eigen kunnen en hoe creatieve oplossingen te verzinnen (wat werkt wel en wat werkt niet).

Atelier EM begeleidt leerlingen in dit beeldend proces door aan te sluiten op de belevingswereld van de leerling als ook deze te verbreden en verdiepen door het aanbieden van uitdagende workshops. Workshops waarbij o.a. verschillende beelden/ materialen gecombineerd worden waardoor een ander beeld of verhaal ontstaat. Er worden diverse technieken en materialen aangeboden.

Kunsteducatieve projecten: Voor kunsteducatieve projecten in het onderwijs gaat Atelier EM graag de samenwerking aan door workshops & lesmateriaal te ontwikkelen en te begeleiden die passen binnen het themaproject, de leerdoelen en wensen van de school. Het zijn aanvullende workshops die gericht kunnen zijn op een bepaald thema, techniek, op onderzoekend leren & experimenteren met materialen of een combinatie hiervan. Kortom: Atelier EM denkt graag mee in de stimulering van de creativiteitsontwikkeling!

Contact: Emy Maduro – emymaduro@hotmail.com

foto3
foto7
foto4

Bovenlokaal aanbod

Eye_logo_Base_File
logo-rijksm