Bosbessenonderwijs

Het schoolbestuur Scala, waaronder de meeste Heusdense scholen vallen, heeft gesignaleerd  dat, na of naast het opbrengstgericht werken, er behoefte is om kinderen op een andere manier door de lesstof heen te loodsen. Een aantal mensen zijn al een paar jaren bezig om te kijken hoe onderwijs anders vormgegeven zou kunnen worden. Onderwijs in een natuurlijke omgeving, waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn. In Drunen, in en rond een lokaal van De Bolster, loopt de variant van het Bosbessenonderwijs: De Rode Bosbes. Dat is een combinatie van de partnerschapsschool, waarbij ouders ’s ochtends hun eigen kind reken- en taalonderwijs geven, en ’s middags kunnen de kinderen ontdekkend leren.

Lees meer

Op basisschool Het Kompas worden grote stappen gezet om de Bosbessenschool vorm te geven. Er zijn mooie ateliers ingericht en ook buiten ontstaat in samenwerking met Dunamis en ouders een rijke leeromgeving met een Droomboom en een Sluippad. Daarnaast start in maart een intensief traject met leerkrachten, IB-ers, schoolleider, bestuur, lokale kunstenaar, Mikz, Trefpunt Heusden en leerlingen om een stevige inhoudelijke basis met veel draagvlak te creëren voor de onderwijsvernieuwing. Iedereen brengt zijn belangen, ideeën en dromen in en al co-creërend komt in beeld hoe deze vernieuwing er uit gaat zien en wat ieders bijdrage gaat zijn.

Volg hier het traject

bosbessenonderwijs